O szkole

Historia

 

Szkoła w Raciszynie została założona po pierwszej wojnie światowej. Wówczas zajęcia prowadził tylko jeden nauczyciel. Mieściła się ona w prywatnych mieszkaniach. Dopiero po drugiej wojnie światowej został postawiony barak, w którym to prowadzono zajęcia dydaktyczne. Do roku szkolnego 1947/1948 program w szkole był realizowany dla klas I, II,III.

 

 

 

 

W roku 1964 rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Wykonawcą było Wieluńskie Przedsiębiorstwo Budowlane z Wielunia. Prace przy budowie postępowały dość szybko. Do końca roku 1964 budynek stał w stanie surowym. W lipcu 1965 roku został oddany do użytku.   

 

 

 
Dzień 5 września 1965 roku był dniem oficjalnego przekazania budynku młodzieży szkolnej i całemu społeczeństwu. Po przecięciu wstęgi nastąpiło zwiedzanie szkoły i wpisanie się osób zwiedzających do kroniki. Rok później wprowadzono 8-klasowe nauczanie. W dniu 20 czerwca 1967 roku szkołę opuściło po raz pierwszy 13 absolwentów.

 

 

Z dniem 1 września 1999 roku Szkoła Podstawowa w Raciszynie została przekształcona
w sześcioletnią szkołę o strukturze organizacyjnej I - VI.
 

 

 

 

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W RACISZYNIE

   

Dominik Żółtaszek 1948 - 1958
 

Antoni Hłoptaś 1958 - 1960
 

Ryszard Nożownik 1960 - 1961
 

Alina Nożownik 1961 - 1990
 

  z-ca Witold Trepkowski 1974/75 - 1983/84
  z-ca Marek Kutermankiewicz od 1983
 

Edward Warzycha 1990 - 2000
 

  z-ca Teresa Szczarkowska 1992 - 2001
 

Ewa Ziarnik 2000 - 2005
 

  z-ca Teresa Szczerkowska
  z-ca Urszula Chyra 2001

Radosław Marczak 2005 - 2012

Zdzisława Różańska 2012 - nadal

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze Szkołą Filialną w Kolonii Lisowice
    ul. Działoszyńska 65, 98-355 Działoszyn
  • 0-43 84 13 211

Galeria zdjęć